Werkwijze

Kennismaking en intake gesprek.( 60 min.)

  • Hierin vertel ik u wat ik als gewichtsconsulent voor u kan betekenen en wat de begeleiding precies inhoudt. 
  • In het intakegesprek noteer ik u persoonsgegevens, gezondheidsgegevens, en bijzonderheden zoals motivatie en verwachtingen van het begeleidingstraject.
  • Daarnaast wordt het huidige eet- en beweegpatroon besproken.
  • Een cliënt wordt gewogen en gemeten, waarna ik een gewichtsanalyse maak en wordt er in overleg een streefgewicht vastgesteld.

Uitgebreid consult. ( 60 min)

  • Aan de hand van de gegevens uit het intakegesprek, stel ik een persoonlijk plan van aanpak op.
  • Een voedingsadvies met een voorbeeld menu, dat zoveel mogelijk is afgestemd op de omstandigheden van de cliënt.
  • Tevens ontvangt de cliënt een beweegadvies en informatie over voedingsstoffen en variatiemogelijkheden.

Vervolgconsulten.(30 min.)

  • Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de voortgang en de zaken waar cliënt tegenaan loopt.
  • De cliënt wordt elk consult gewogen en gemeten.
  • Daarnaast geef ik tips over hoe om te gaan met de moeilijke momenten op feestjes en vakantie.